Законодавчі ініціативи МІУ. Позиція ВОКК

Асоціація ВОКК продовжує співпрацю з депутатським корпусом щодо виваженого, обгрутнтованого та узгодженого з чинним законодавством процедури ратифікації Конвенції MLC-2006.

Асоціація наполягає на необхідності врахування громадської думки при доопрацюванні пов’язаних з ратифікацією проектів законів України, розробником яких є Державна служба морського та річкового транспорту.

Продовжуємо відстоювати позицію щодо регулювання діяльності вітчизняного крюінгу відповідно до положень проекту Закону № 5240 “Про Найм та працевлаштування моряків” . Посилання на проект http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71400