Ситуація в галузі підготовки та дипломування моряків очима регіонів

Олександра Булавська, директор крюінгової компанії «Оріон Шиппінг», м. Ізмаїл

–  відносно тренажерних центрів: чому їх сертифікація не задовольняє Інспекцію? Тобто ситуація наступна: якщо моряку потрібні сертифікати для роботи, то він може пройти підготовку де завгодно, а якщо вони потрібні на Комісію, то треба знову їх «переробляти»  у декількох «визнаних центрах». Це незрозуміла система для бізнесу а також потребує значних неочікуваних витрат для моряка.

Через складність та заплутаність оформлення документів, їх надмірною вартістю, нашим морякам простіше оформити громадянство Румунії чи Болгарії та зробити на території цих держав все скоріше та дешевше.

Не зрозуміла система із намаганнями ввести агентів для моряків. Раніше моряк сам приходив до тренажерного центру, реєструвався, проходив підготовку та отримував сертифікат. Зараз його примушують робити це через агента, вводити свої дані через електронний кабінет і т.п. Навіть не враховуючи можливі корупційні ризики, маємо картину – моряків пів міста, а агентів одиниці, що штучно ускладнює всі процедури. Особливо для моряків похилого віку та мешканців навколишніх сіл. До кого вони мають звертатись зі своїми проблемами?

Чому списки на Комісію формуються виключно через Одесу? Ізмаїл має всю необхідну інфраструктуру та кваліфіковані кадри, щоб забезпечити все самостійно.

Аналогічні проблеми і з отриманням посвідчення особи моряка.

Сьогодні заяви чиновників направлені на знищення корупції, проте їх дії, навпаки її стимулюють.

Дмитро Ципоренко, директор крюінгової компанії «Дункан-Азов»,

м. Маріуполь

– самостійність та автономність маріупольського регіону у вирішенні питань сертифікації, дипломування, паспортизації моряків зумовлена низкою факторів, головні з яких відносна географічна віддаленість та існуючі карантинні обмеження в період пандемії. Регіональна філія державного органу, враховуючи легітимність сертифікатів моряків місцевих Навчально-тренажерних центів, може самостійно розглядати подані моряками документи, вести графік засідань Державних Кваліфікаційних Комісій для складання іспитів тощо.

Задача Державної служби морського та річкового транспорту сприяти наявності у регіоні достатньої кількості бланків Посвідчень особи моряка, робочих дипломів, Послужних книжок моряка для забезпечення оперативного та безперервного процесу відправки моряків крюінговими компаніями для роботи за контрактом.

Олександр Соловей, начальник відділу організації практики, дипломування та працевлаштування Херсонської Державної Морської Академії, м. Херсон

відносно проблем морської освіти у сфері дипломування: одним з відкритих питань функціонування та розвитку системи підготовки та дипломування курсантів морських закладів вищої освіти (ЗВО) та моряків України є технологія проведення дипломування випускників ЗВО під час випускної атестації на спільному засіданні екзаменаційної комісії навчального закладу та Державної Кваліфікаційної Комісії (ДКК) Інспекції з підготовки та дипломування моряків (ІПДМ). У відповідності до п. 10 розділу ІІ чинного «Положення про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєння», затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 07.08.2013 р.н. №567 «Випускники схвалених морських закладів вищої освіти мають право на підтвердження компетентності та присвоєння першого звання особи командного складу безоплатно під час атестації на спільному засіданні екзаменаційної комісії схваленого морського закладу вищої освіти та ДКК» (цей пункт не передбачає проведення окремих засідань та фактично надає можливість реалізувати  молодому спеціалісту свої переважні права.)

Попередня практика проведення спільних засідань екзаменаційної комісії ЗВО та ДКК засвідчила свою ефективність завдяки оперативності та своєчасності підтвердження компетенцій випускниками ЗВО – особами командного складу для можливості реалізації права на працю.

На даний час відсутня процедура проведення таких спільних засідань (внутрішню процедуру 2017 р. ІПДМ було скасовано), що дало можливість Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків змінити правила дипломування випускників морських закладів вищої освіти та здійснювати присвоєння звання випускникам ЗВО на окремому засіданні ДКК Інспекції, а не під час атестації на спільному засіданні екзаменаційної комісії ЗВО та ДКК Інспекції.

Крім цього, Херсонська державна морська академія не одноразово зверталася до ІПДМ з проханням надати перелік питань та критерії оцінювання, за якими буде здійснюватись оцінка компетентності випускників відповідно до вимог Конвенції ПДНВ та національних вимог на окремому засіданні ДКК. У відповідь ми отримали лише перелік компетентностей а не питань (одна компетентність може вмістити в собі необмежену кількість різних по складності питань). Тобто, фактично випускники ЗВО не мають можливості підготуватися до складання ДКК (загально прийнято, що перед складанням будь яких іспитів студенти мають можливість у відкритому доступі  ознайомитися з переліком питань, які висунуті на іспит).

Нагальним і не відкладним питанням є перегляд «Положення про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєння», затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 07.08.2013 р. №567, відповідно створення робочої групи за участі всіх зацікавлених сторін: представників Міністерства освіти і науки України, провідних морських закладів вищої освіти, Міністерства інфраструктури України, представників роботодавців.

За матеріалами “Морського ранку” fb morskiyranok