МПУ ініціювала проведення розширеної наради МІУ за участі представників морської спільноти

Морська Палата України ініціювала проведення розширеної наради при Міністерстві інфраструктури України за участі представників морської спільноти – професійних асоціацій задля обговорення питань щодо виконання Україною вимог Правила І/8 Конвенції ПДНВ та запобігання потраплянню України у так званий “чорний список” держав, що не виконали або не повною мірою виконують вимоги Конвенції ПДНВ.

На переконання експертів Морської Палати України інформація щодо процедур проходження Україною аудитів ІМО та ЕМСА має бути прозорою. Також морська спільнота має бути поінформована про вжиті заходи щодо усунення недоліків, виявлених під час проведення аудитів, тощо.

З метою проведення такої наради до МІУ було направлено відповідний лист:

“Шановний Владиславе Артуровичу!

Асоціація «Морська Палата України» (далі – Морська Палата України) засвідчує свою повагу Міністерству інфраструктури України та висловлює стурбованість щодо розповсюдженої в засобах масової інформації щодо невиконання повторних зауважень, наданих експертами ІМО до звіту про виконання Україною вимог Правила І/8 Конвенції ПДНВ.

В результаті Україна може бути вилучена з переліку країн, які повною мірою виконують вимоги Конвенції ПДНВ (т.з. «Білого списку» ІМО) вже на найближчому засіданні Комітету з безпеки на морі у травні ц.р.

Таке рішення ІМО автоматично призведе до невизнання кваліфікаційних документів моряків іноземними державами

На цей час морська громадськість вбачає реальні ризики втрати роботи десятків  тисяч українських моряків, наслідком чого втрата соціально-економічного забезпечення своїх родин та катастрофічного перевантаження  державних фондів соціального страхування на випадок безробіття.

Морська Палата України, висловлюючи позицію національного крюїнгу, тривалий час висловлювала Міністерству інфраструктури готовність приймати безпосередню професійну участь в аналізі висновків аудитів ЕМSА та ІМО, що відбулися у 2018 році, в розробці коригувальних дій для усунення виявлених недоліків, до удосконалення нормативної бази з питань  підготовки та дипломування моряків. Втім, колишнє керівництво Мінінфраструктури  систематично нехтувало пропозиціями щодо співпрацею експертів та професіоналів галузі.

Нажаль відсутність діалогу з морською громадськістю та професіоналами галузі, невирішення ключових для галузі питань має місце й після перезавантаження влади. Прикладом цього є:

  • скасування за незрозумілими причинами результатів конкурсу на посаду Голови Морської адміністрації;
  • відсутність реакції на негативні явища в системі дипломування моряків;
  • відсутність дій з відновлення законності призначення капітанів морських портів та залишення на посадах незаконно призначених нових капітанів портів;
  • відсутність дій  з розробки нормативно-правових актів з імплементації змін до міжнародних конвенцій. 

З урахуванням значної політичної, економічної та соціальної важливості питання можливості виключення України з т.з. «Білого списку» ІМО, на підставі п.7 постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» Морська Палата України наполягає на негайному проведенні спільної наради керівництва Мінінфраструктури, Морської адміністрації та представників зацікавлених сторін – Морської Палати України, профільних асоціацій «Всеукраїнське Об’єднання Крюїнгових Компаній», «Український Морський Союз», Всеукраїнської асоціації «Морська освіта», морських профспілок, крюїнгових компаній, морських навчальних закладів та тренажерних центрів.

Питання, що потребують спільного обговорення:

  1. Результати аудитів ЕМSА та ІМО, що були проведені у 2018 році та офіційний план  коригувальних дій для усунення виявлених недоліків та зауважень аудиторів.
  2. Зміст звіту України про проведення незалежної оцінки національної системи підготовки, оцінки компетентності та дипломування моряків на виконання вимог Правила І/8 Конвенції ПДНВ та результати розгляду ІМО цього Звіту.
  3. Перелік повторних зауважень Панелі експертів, наданих ІМО у грудні 2019.
  4. Можливість оперативної підготовки корегувальних дій для підготовки, кваліфікованої та обґрунтованої відповіді з урахуванням інтересів держави, а також для вжиття необхідних коригувальних дій.
  5.  Участь морської громадськості у втіленні необхідних заходів для термінової підготовки  корегувальних дій задля запобігання негативних висновків експертів ІМО.
  6. Сучасний стан узгодження проекту нормативного акту стосовно приєднання України до Конвенції Міжнародної організації праці «Про працю в морському судноплавстві» 2006 р. (Конвенція MLC).

         Про прийняте рішення просимо терміново проінформувати Морську Палату України.”