ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ

ДІЙСНІ ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ "ВОКК"

ship3

Дійсні члени Асоціації “ВОКК”

АСОЦІЙОВАНІ ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ

7di.jpg.pagespeed.ce.IHSyr5Iq5w

Асоційовані члени Асоціації “ВОКК”

Увійти до складу асоціації можуть юридичні особи, діяльність яких пов’язана з працевлаштуванням моряків для роботи на суднах під іноземним прапором.

Умови вступу до Асоціації «Всеукраїнське Об’єднання крюїнгових компаній”

Членами асоціації «ВОКК» можуть бути компанії, що:

 • мають відповідну ліцензію;
 • поділяють принципи і завдання ВОКК;
 • визнають і виконують положення Статуту ВОКК, Кодексу професійної етики;
 • відповідають вимогам, встановленим Статутом і внутрішніми документами ВОКК;
 • своєчасно сплачують членські внески.

Процедура прийняття в члени Асоціації:

 1. Передача заповненої форми заяви в офіс Асоціації  (бланк заяви надається за запитом).
 2. Надання копій свідоцтва про реєстрацію, ліцензії та банківських реквізитів.
 3. Рішення щодо набуття членства в Асоціації ухвалюється Загальними зборами членів Асоціації  на найближчому засіданні простою більшістю голосів учасників зборів.
 4. Членство набуває сили після оплати вступного внеску.
 5. Членські внески сплачуються щоквартально, не пізніше 10 днів після початку чергового (кварталу). 

Членство в Асоціації може бути Дійсним чи Асоційованим.

Дійсні члени мають право:

 1. Брати участь в управлінні Асоціації;
 2. Голосувати при прийнятті рішень на Загальних зборах;
 3. Вимагати розгляду на Загальних зборах питань, що стосуються діяльності Асоціації;
 4. Обирати і бути обраними до органів управління Асоціації;
 5. Отримувати інформацію про діяльність Асоціації;
 6. Користуватися всіма видами методичної, організаційної та іншої допомоги, що може надавати Асоціація;
 7. Отримувати від Асоціації допомогу в захисті своїх законних прав та інтересів;
 8. Припинити членство в Асоціації;
 9. Інші права, передбачені Статутом.

     Прийом в Асоційовані члени здійснюється рішенням Голови Зборів з подальшим затвердженням рішення на Загальних зборах.

     Асоційовані члени мають всі права Дійсних членів, крім права голосу та участі в виборних органах Асоціації.