ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ

ДІЙСНІ ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ "ВОКК"

ship3

Дійсні члени Асоціації “ВОКК”

АСОЦІЙОВАНІ ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ

7di.jpg.pagespeed.ce.IHSyr5Iq5w

Асоційовані члени Асоціації “ВОКК”

Увійти до складу асоціації можуть Юридичні особи, діяльність яких пов’язана з працевлаштуванням моряків для роботи на суднах під іноземним прапором.

Умови вступу до Асоціації «Всеукраїнське Об’єднання крюїнгових компаній”

Членами асоціації «ВОКК» можуть бути компанії, які:

 • Мають відповідну ліцензію;
 • поділяють принципи і завдання ВОКК;
 • визнають і виконують положення Статуту ВОКК;
 • відповідають вимогам встановленим Статутом і внутрішніми документами ВОКК;
 • своєчасно сплачують членські внески.

Процедура прийняття в члени Асоціації:

 1. Передача заповненої форми заяви в офіс Асоціації на ім’я Голови зборів (бланк заяви).
 2. Подання копій свідоцтва про реєстрацію, ліцензії та банківські реквізити.
 3. Голова зборів розглядає заяви і виносить на рішення найближчих зборів Учасників. Рішення приймається простою більшістю Учасників.
 4. Дійсне членство вступає в силу після оплати вступного внеску.
 5. Членські внески сплачуються по кварталах, не пізніше 10 днів після початку чергового (кварталу) членства в ВОКК.

Члени Асоціації можуть бути Дійсними і Асоційованими.

Дійсні члени мають право:

 1. Брати участь в управлінні Асоціації;
 2. Голосувати при прийнятті рішень на Загальних Зборах;
 3. Вимагати розгляду на Загальних Зборах питань, що стосуються діяльності Асоціації;
 4. Обирати і бути обраними до органів управління Асоціації;
 5. Отримувати інформацію про діяльність Асоціації;
 6. Користуватися всіма видами методичної, організаційної та іншої допомоги, яку може надавати Асоціація;
 7. Отримувати від Асоціації допомогу в захисті своїх законних прав та інтересів;
 8. Вийти з членів Асоціації;
 9. Інші права, передбачені Статутом.

     Прийом в Асоційовані члени здійснюється рішенням Голови Зборів з подальшого затвердження на Загальних зборах.

     Асоційовані члени мають всі права Дійсних членів, крім права голосу та участі в виборних органах Асоціації.