Дійсні члени Асоціації

Дійсними членами Ацоціації «Всеукраїнське Об’єднання крюїнгових компаній” є: