КОДЕКС ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ КРЮЇНГОВИХ КОМПАНІЙ»

Керуючись нижченаведеними цілями, а саме:

  • необхідністю встановлення і визнання основних стандартів здійснення найму і працевлаштування моряків;
  • визнання професійної незалежності та свободи морської професії;
  • необхідністю підтримки довіри до морської професії та суб’єктам господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном;
  • необхідністю розвитку співпраці та добросовісної конкуренції між суб’єктами господарювання, що надають послуги в сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном, члени Асоціації «Всеукраїнське об’єднання крюїнгових компаній» (далі – члени Асоціації), взяли цей Кодекс професійної етики членів Асоціації (далі – Кодекс). Кодекс визначає основні правила, обов’язкові для дотримання членами Асоціації.

РОЗДІЛ 1. Загальні положення

Завдання кодексу:

  • Забезпечення ефективного здійснення членами Асоціації своїх професійних обов’язків на підставі дотримання принципів верховенства права, законності, громадської моралі та високої культури;
  • Підвищення авторитету членів Асоціації та сприяння зміцненню довіри до них з боку клієнтів;
  • Створення умов для підтримки у членів Асоціації почуття справедливості, відповідальності, відданості справі, дотримання загальнолюдських моральних цінностей;
  • Формування принципової морально-правової позиції у взаєминах з третіми особами.

РОЗДІЛ 2. Правила поведінки та професійно-етичні норми

2.1. Члени Асоціації беруть на себе зобов’язання дотримуватися наступних правил поведінки у своїй поточній професійної діяльності:

2.1.1. здійснювати свою діяльність виключно відповідно до чинного законодавства України та міжнародно-правовими актами;

2.1.2. забезпечувати високий рівень кваліфікації і професійної підготовки штатних співробітників, який повинен включати знання морської галузі, базові поняття про положеннях основних національних і міжнародних нормативно-правових актів, що стосуються трудових норм, професійної підготовки, дипломування моряків та інші питання (включаючи медичні огляди, вакцинації і т .буд).

2.2. При наданні послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, члени Асоціації повинні дотримуватися загальноприйнятих норм моралі, доброчесності та культури.

2.3. Члени Асоціації повинні прагнути підвищувати свій професійний рівень, культуру спілкування, проявляти відповідальне ставлення до виконання своїх зобов’язань, професійно орієнтуватися в чинному законодавстві, удосконалювати свої знання, передавати свій досвід колегам.

2.4. Члени Асоціації повинні вживати всіх можливих заходів щодо недопущення конфлікту інтересів, не допускати вчинення дій або бездіяльності, які можуть викликати або створити враження про наявність такого конфлікту.

2.5. Члени Асоціації повинні сприяти встановленню професійних відносин і взаємодії між собою та іншими суб’єктами, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, які не є членами Асоціації.

РОЗДІЛ 3. Принципи діяльності членів Асоціації

3.1. Свобода і незалежність

3.1.1. При наданні послуг члени Асоціації залишаються вільними і незалежними. Діяльність членів Асоціації регламентована національним законодавством України та міжнародними нормативно-правовими актами.

3.2. Протидія корупції

3.2.1. Члени Асоціації здійснюють політику протидії корупції.

3.2.2. Не допускається прийняття неправомірної вигоди членами Асоціації з боку моряка для складання іспитів і / або працевлаштування.

3.2.3. Допускається надання платних додаткових послуг морякам, які прямо не пов’язані з їх наймом і працевлаштуванням.

3.3. Репутація

3.3.1. Члени Асоціації повинні проявляти повагу до ділової репутації Асоціації.

3.3.2. Члени Асоціації повинні ставитися до своїх колег, клієнтам з граничною ввічливістю і дотримуватися принципів моралі, високих стандартів чесності, порядності.

3.4. Професійна співпраця

3.4.1. Члени Асоціації підтримують добросовісну конкуренцію в сфері надання послуг, прагнучи до постійного зростання якості послуг, що надаються.

3.5. Протидія дискримінації

3.5.1.Члени Асоціації зобов’язуються не допускати будь-які дискримінаційні дії щодо моряків, які звертаються до них за послугами.

3.5.2. Не допускається створення пріоритетів у наданні послуг виключно за ознаками статі, віку, раси, національності, орієнтації, віросповідання.

РОЗДІЛ 4. Прикінцеві положення

4.1. Члени Ассоціацііобязуются прийняти своєчасні і необхідні заходи для того, щоб запобігти порушенню положень цього Кодексу.

4.2. Дотримання Кодексу сприяє професійному та компетентному надання послуг членами Асоціації, а т