ЗБОРИ ВОКК 17.12.2019

17 грудня 2019 року відбулися чергові збори членів  Асоціації «Всеукраїнське об’єднання крюінгових компаній».

До порядку денного були винесені питання:

  1. Ініціативи щодо законодавчого забезпечення роботи посередників з працевлаштування та план першочергових заходів Асоціації ВОКК на перше півріччя 2020 року
  2. Організаційне забезпечення діяльності Асоціації ВОКК.
  3. Різне.

Учасники зборів долучилися до обговорення важливих питань щодо визначення стратегічних напрямів діяльності організації та тактики досягнення цілей.

Зокрема, на думку членів ВОКК, всім учасникам сектору національного крюінгу слід визначитися зі спільними пріорітетами на підставі виваженого аналізу низки нових проектів нормативно-правових актів, спрямованих на регулювання діяльності суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність із посередництва у працевлаштуванні.

Кардинальні зміни, пов’язані із відміною ліцензування та його заміни більш прогресивною формою реєстрації та контролю, що передбачені законопроектом (реєст. номер 2365)  не повинні утворити такі нові форми регулювання, які призведуть до додаткового документального та процедурного навантаження на крюінговий бізнес.

Згідно із існуючими положеннями Міжнародних Конвенцій у сфері занятості, слушним постає сьогодні питання відокремлення працевлаштування моряків у підгалузь та врегулювання діяльності відповідних компаній окремим нормативно-правовим актом.

Надію на врахування поточних ініціатив асоціації дає конструктивний та відвертий діалог , що побудовано нині з керівництвом профільного Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Готовність депутатів залучати представників ВОКК до участі у обговоренні проектів Законів у сфері зайнятості населення сприятиме вирішенню нагальних питань діяльності національного крюінгу.

Особливої уваги та рішучих дій ВОКК потребує опрацювання законодавчих ініціатив, що пов’язані із необхідністю внесення змін до де-яких нормативно-правових актів у зв’язку із ратифікацією Україною Конвенції МОП 2006 (MLC). Така нормативна база повинна відповідати реаліям вітчизняної крюінгової діяльності,  узгоджуватись  із діючим законодавством та не утворювати додатковий «реєстраційно-контрольний тягар».

На переконання учасників зборів, національний крюінг сьогодні не може стояти осторонь законотворчих питань а , натомість, приймати активну участь у процесі оптимізації та вдосконаленні умов роботи бізнесу.  За відсутності ініціатив безпосередніх учасників ринку посередництва у працевлаштуванні моряків виникає ймовірніст нових загроз для крюінгового бізнесу.

Асоціація ВОКК послідовно проводить політику об’єднання компаній зацікавлених у цивілізованому розвитку ринку послуг із посередництва у працевлаштуванні моряків, якісній підготовці морських фахівців . Рішенням зборів до спільноти ВОКК увійшли нові компанії: дійсним членом ВОКК стала крюінгова компанія «Дункан-Азов» (м. Маріуполь), асоційованим – Одеський Національний Морський Університет.

Керівництво асоціації  висловлює вдячність за надану технічну підтримку з проведення чергових зборів членів ВОКК «Всеукраїнській Асоціації морської медицини», керівництву та колективу ПП СП «Біла Акація» та ПАТ «МТБ-Банк».