Асоційовані члени Асоціації “ВОКК”

Асоційованими членами Ацоціації «Всеукраїнське Об’єднання крюїнгових компаній” є: